ROWIŃSKI, Paweł

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Paweł ROWIŃSKI

ur. 26 lutego 1965 roku
Profesor, Instytut Geofizyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN (2015-2022); Członek Prezydium PAN (2015-2022); Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III PAN (2015), Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału III PAN (2012–2014)