ROY LADURIE, Le Emmanuel

Członek zagraniczny PAN od 2000, Francja

(1929-2023)
specjalność naukowa: historia