RÓŻYCKI, Stefan Zbigniew

Członek korespondent PAN od 1952 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1906-1988)

Specjalność naukowa:
stratygrafia mezozoiku i geologia czwartorzędu