RUBINOWICZ, Wojciech

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1889-1974)

Specjalność naukowa:
fizyka