RUEBENBAUER, Tadeusz

Członek korespondent PAN od 1962 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1909-1991)

Specjalność naukowa:
genetyka, hodowla roślin

Funkcje w strukturach PAN:
Zastępca Przewodniczacego Oddziału PAN w Krakowie w latach 1966-1968