RUTKOWSKI, Antoni

Członek korespondent PAN od 1971 roku, członek rzeczywisty PAN od 1983 roku

(1920-2018)

Specjalność naukowa:
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN w latach 1984-1989