RUTKOWSKI, Leszek

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Leszek RUTKOWSKI

ur. 10 sierpnia 1952 roku
Profesor, Politechnika Częstochowska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)