RUŻYŁŁO, Witold

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Witold RUŻYŁŁO

ur. 3 marca 1939 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2007-2010 i 2015-2022; Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN w kadencji 2015-2022