RYBAKOWSKI, Janusz

Członek korespondent od 2022 roku

Janusz RYBAKOWSKI

ur. 8 stycznia 1946 roku
Profesor, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)