RYCHARD, Andrzej

Członek korespondent od 2016 roku

Andrzej RYCHARD

ur. 28 sierpnia 1951 roku
Profesor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki socjologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)