SALISHCHEV, Konstanty A.

Członek zagraniczny PAN od 1988 roku, ZSRR

(1905-1988)

Specjalność naukowa:
geografia