SALWA, Piotr

Członek korespondent od 2013 roku

Piotr SALWA

ur. 15 października 1950 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: literaturoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)