SAMOĆ, Marek

Członek korespondent od 2020 roku

Marek SAMOĆ

ur. 7 stycznia 1951 roku
Profesor, Politechnika Wrocławska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)