SANAK, Marek

Członek korespondent od 2022 roku

Marek SANAK

ur. 24 listopada 1958 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)