SANIEWSKI, Marian

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Marian SANIEWSKI

ur. 15 października 1942 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)