SCHMID, Heinrich F.

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, Austria

(1896-1963)

Specjalność naukowa:
historia