SCHMIDT, Wolfgang

Członek zagraniczny PAN od 1997, USA

ur. 1933
specjalność naukowa: matematyka