SEABORG, Glenn T.

Członek zagraniczny PAN od 1974 roku, USA

(1912-1999)

Specjalność naukowa:
fizykochemia