SHARON, Nathan

Członek zagraniczny PAN od 2000 roku, Izrael

(1925-2011)

Specjalność naukowa:
chemia, biochemia