SICIAK, JÓZEF

Członek korespondent PAN od 1989 roku, członek rzeczywisty PAN od 1998 roku

(1931-2017)

Specjalność naukowa:
analiza zespolona wielowymiarowa ze szczególnym uwzględnieniem teorii aproksymacji wielomianowej, teorii pluripotencjału oraz teorii funkcji oddzielnie analitycznych