SIEMIONOV, Nikołaj N.

Członek zagraniczny PAN od 1974 roku, ZSRR

(1896-1986)

Specjalność naukowa:
fizykochemia