SIERPIŃSKI, Wacław

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1882-1969)

Specjalność naukowa:
matematyka

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1952-1957; członek Prezydium PAN w latach 1957-1968