SINGH, Vijay P.

Członek zagraniczny PAN od 2005, USA

ur. 1946
specjalność naukowa: hydrobiologia