SKARŻYŃSKI, Henryk

Członek korespondent od 2020 roku

Henryk SKARŻYŃSKI

ur. 3 stycznia 1954 roku
Profesor, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)