SKOCZEŃ, Błażej

Członek korespondent od 2020 roku

Błażej SKOCZEŃ

ur. 26 grudnia 1960 roku
Profesor, Politechnika Krakowska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)