SKRIABIN, Konstantin L.

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, ZSRR

(1878-1972)

Specjalność naukowa:
parazytologia