SKUBISZEWSKI, Krzysztof

Członek korespondent PAN od 1989 roku

(1926-2010)

Specjalność naukowa:
prawo międzynarodowe