SKUBISZEWSKI, Piotr

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Piotr SKUBISZEWSKI

ur. 27 sierpnia 1931 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: nauki o sztuce

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)