SŁAWIŃSKI, Cezary

Członek korespondent od 2020 roku

Cezary SŁAWIŃSKI

ur. 24 sierpnia 1960 roku
Profesor, Instytut Agrofizyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2020-2026; Prezes Oddziału PAN w Lublinie w latach 2020-2026