SŁOWIŃSKI, Roman

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Roman SŁOWIŃSKI

ur. 16 marca 1952 roku
Profesor, Politechnika Poznańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: informatyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2019-2022; Członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2022; Prezes Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2011-2018