SMAK, Józef

Członek korespondent od 1986 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Józef SMAK

ur. 5 stycznia 1936 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)