SMORĄG, Zdzisław

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Zdzisław SMORĄG

ur. 26 stycznia 1943 roku
Profesor, Instytut Zootechniki – PIB w Balicach

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)