SOBCZAK, Natalia

Członek korespondent od 2022 roku

Natalia SOBCZAK

Pobierz zdjęcie w dużej rozdzielczości

ur. 21 kwietnia 1956 roku
Profesor, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria materiałowa

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w latach 2023-2026; członek Prezydium PAN w latach 2023-2026