SOBCZYK, Lucjan

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1989 roku

Lucjan SOBCZYK

ur. 4 sierpnia 1927 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)