SOBICZEWSKI, Adam

Członek korespondent PAN od 1998 roku, członek rzeczywisty PAN od 2013 roku

(1931-2017)

Specjalność naukowa:
teoretyczna fizyka jadrowa