SOBOLEWSKI, Andrzej

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Andrzej SOBOLEWSKI

ur. 9 października 1951 roku
Profesor, Instytut Fizyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)