SOSNOWSKI, Leonard

Członek korespondent PAN od 1960 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1911-1986)

Specjalność naukowa:
fizyka ciała stałego

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1981-1983; członek Prezydium PAN w latach 1990-1992