SOSNOWSKI, Ryszard

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1986 roku

Ryszard SOSNOWSKI

(1932-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)