SPAAR, Dieter

Członek zagraniczny PAN od 1988 roku, Niemcy

(1933-2010)

Specjalność naukowa:
wirusologia roślin