SPAŁEK, Józef

Członek korespondent od 2020 roku

Józef SPAŁEK

ur. 24 listopada 1945 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)