STALIŃSKI, Bohdan

Członek korespondent PAN od 1969 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku

(1924-1993)

Specjalność naukowa:
fizykochemia ciała stałego