STANKOWSKI, Jan

Członek korespondent PAN od 1979 roku, członek rzeczywisty PAN od 1998 roku

(1934-2009)

Specjalność naukowa:
fizyka ciała stałego, nadprzewodnictwo, radiospektroskopia

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1990-1995; Przewodniczacy Oddziału PAN w Poznaniu w latach 1987-1995; Zastępca Przewodniczacego Oddziału PAN w Poznaniu w latach 1984-1986