STARKEL, Leszek

Członek korespondent PAN od 1983 roku, członek rzeczywisty PAN od 1997 roku

(1931-2021)

Specjalność naukowa:
geomorfologia, paleogeografia czwartorzędu

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes Prezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 1999-2002; Sekretarz Oddziału PAN w Krakowie w latach 1996-1998