STARUSZKIEWICZ, Andrzej

Członek korespondent od 1994 roku

Andrzej STARUSZKIEWICZ

ur. 15 stycznia 1940 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)