STEC, Wojciech Jacek

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Wojciech Jacek STEC

ur. 15 października 1940 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)