STEFANOWSKI, Bohdan

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1883-1976)

Specjalność naukowa:
teoria maszyn cieplnych