STEFANOWSKI, Jerzy

Członek korespondent od 2022 roku

Jerzy STEFANOWSKI

ur. 17 maja 1963 roku
Profesor, Politechnika Poznańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)