STEFAŃSKI, Witold

Członek korespondent PAN od 1952 roku, członek rzeczywisty PAN od 1956 roku

(1891-1973)

Specjalność naukowa:
parazytologia

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1963-1965; członek Prezydium PAN w latach 1955-1957 i 1966-1968; Sekretarz Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 1957-1962