STEGLICH, Frank

Członek zagraniczny PAN od 2009, Niemcy

ur. 1941
specjalność naukowa: fizyka ciała stałego