STEPNOWSKI, Piotr

Członek korespondent od 2022 roku

Piotr STEPNOWSKI

ur. 30 czerwca 1970 roku
Profesor, Uniwersytet Gdański

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)